Privacy Policy

Privacyverklaring Inplasco BVBA

 

Inplasco BVBA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, wij vinden het belangrijk dat uw gegevens met respect en de nodige veiligheid worden behandeld.

In deze privacyverklaring willen we u heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij hiermee omgaan.

De gegevens die wij centraal en digitaal bijhouden zijn namen, email adressen, telefoonnummers en adressen. Wij gebruiken deze gegevens teneinde uw bestellingen correct te kunnen leveren en u te berichten over promoties, wijzigingen in ons productgamma, uitnodigingen voor beurzen, ed.

De gegevens die wij hebben, kunnen aan derde partijen doorgegeven worden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze derde partijen hebben wij uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

U behoudt het recht om wanneer u dat wenst al uw persoonsgegevens te wissen, dit binnen de beperkingen van de toepasbare wetgeving. Hiervoor stuurt u ons een email (info@inplasco.be).

Wij behouden ons het recht om voor deze privacyverklaring periodiek te wijzigen. Wij raden u dan ook aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

 

Met vriendelijke groeten

 

Het Inplasco team